Hello to the world!

Hello to the world!

Hello to the world!

Onze eerste blogpost*. Een post als note-to-self om zichtbaar te worden. Zichtbaar in de wereld. Zoals je wellicht hebt gelezen op de homepage begon ons verhaal jaren geleden. Samen 24 uur met elkaar in een bus, op weg naar Stockholm. We zijn gevormd in de loop der jaren, door onze spirituele paden en de mensen die we onderweg ontmoet hebben, in het bijzonder onze kinderen. En de tijd is aangebroken om onze eigen toekomst te creëren. Onze droom waarheid maken: onze kinderen volwassen in de wereld zetten.

En natuurlijk leren onze kinderen ook op school om volwassen in de wereld te zijn. Ze leren om zich te ontwikkelen in een ogenschijnlijk veilige omgeving. Wat we ergens missen in de connectie met het echte leven. We willen onze kinderen niet alleen leren leren, maar juist ook leren leven! Leren zichzelf over hun eigen schaduw heen te tillen. En dat betekent dat we onze kinderen willen leren om in de wereld te zijn. Samen met ons. Samen op zoek naar de essentie van opvoeding en onderwijs.

Dus. Een hallo naar de wereld!

Deze site is voor onszelf. Als dagboek. Om te schrijven over ons proces, onze verwonderingen, ons verhaal en onze gedachten. Maar ook een site voor jou! Want wij hopen dat deze site je inspiratie oplevert om jezelf te kunnen focussen op het leven dat je wilt leven. Of gewoon omdat je het heerlijk vindt om ons verhaal te volgen. We zullen schrijven en alles dat we waardevol vinden om te delen op de website plaatsen, zowel ons proces en praktische zaken. Voel je vrij om reacties of vragen met ons te delen!

Het draait allemaal om de reis, niet de bestemming.

*Deze site is in basis in het Nederlands. Maar we schrijven ook in het Engels: dit omdat we internationaal gaan. En om te oefenen, met foreign languages. Onze blogposts zullen daarom zowel Nederlands als ook in het Engels geschreven worden. In die volgorde.

 

This is our first blogpost. A post as a note-to-self to become visible. Visible to the world. As you may have read on the frontpage our story began years ago. The two of us twenty-four ours in a bus, on our way to Stockholm. We’re formed by time, our spiritual paths and people we met, in particular our kids. And the time is now to create our own future. Create our dream: put our kids as adults in the world.

Off course, our kids learn to be an adult at school. Learn to grow up in a safe environment. But what we miss it connection with life. We don’t just want our kids to learn how to learn, but also learn to live! Learn to step over their own shadows. And that means that we want our kids to learn in the real world. Together with us. Together on a search: the essence of education!

So a big hello to the world!

This site is for ourself to write about our process, our wanderings, our story and thoughts. we hope that you’ll get inspired so it helps you focus on living your life you want or just love to read our story. We will blog and fill this site with all the information we would to share: our process and practical things we encounter on our path. Feel free to share thought and questions!

It’s all about the journey, not the destination.

About the Author

Leave a Reply

%d bloggers like this: