about

Hello!

We are a family with a dream.
We love to explore and educate.
New experiences and changing
horizons feed our joy of life.
We live our lives consciously
and trying to create a life
of connecting theory to life.

We are
“Education On Tour!”

Our plan, online soon.

Welcome to our website! We are Inge and Ronald, autonomic minded, creative people, parents and teachers. We’ve been married for more than ten years now and have three wonderful and unique kids: Feie, Jonah and Leiah. And we have a dream and a conscious vision about education. We also share a passion for adventure: crossing borders, in our personal development and in exploring the world.

At the same time, we often doubt about what to do in educating our kids and what to do in our teaching practice. Sometimes there are even conflicts. Doubt is something we all feel, everyone in a different way. And this leads us to a quest: to find the essence of education.

In our journey we would like to make combination with education, adventure and our quest.

We believe that learning isn’t linked to a school at one place. Learn how to live is about creating a life of connection and wonder: to educate is to explore. It is a journey in which movement is required. So we explore education through traveling.

That is why we are going on a search for education in different countries. Explore the world and educate our kids. Letting ourselves being inspired in different environments and connecting with other people.

We make this trip in one camper with only one suitcase each. We are one family and thrilled to go on one big adventure!


Feel free to join us or leave your thoughts or comments as we seek education and document our journey.


Welkom op onze website! Wij zijn Inge en Ronald, autonoom denkende en creatieve mensen, ouders en leerkrachten. Al meer dan tien jaar zijn we getrouwd en hebben drie fantastische en unieke kinderen: Feie, Jonah en Leiah. We hebben een droom en een bewuste visie op opvoeden en onderwijzen. Samen delen een passie voor avontuur: grenzen verleggen, binnen onze eigen persoonlijke ontwikkeling en op het gebied van het ontdekken van de wereld.

Tegelijkertijd is er binnen ons opvoeden en in onze onderwijspraktijk regelmatig twijfel, soms zelfs strijd. En de twijfel is dat wat we allemaal op bepaalde momenten voelen, ieder op onze eigen wijze. Een reden voor ons op onderzoek gaan: op zoek om de essentie van opvoeden en onderwijzen.

Tijdens onze reis willen we het opvoeden, onze visie op onderwijs, onze zoektocht en het aangaan van het avontuur combineren.

Wij geloven dat leren niet gelinkt hoeft te zijn aan een school of een specifieke plek. Leren te leven gaat volgens ons over in het verbinding zijn met alles en anderen om je heen en over verwondering: to educate is to explore. Het is de ontdekkingsreis waarbij beweging de voedingsbodem is om optimaal te kunnen ontwikkelen. Dus wij gaan opvoeden, onderwijzen en onderzoeken door te gaan reizen.

Dat reizen doen we door verschillende landen in Scandinavië aan te doen: explore the world and educate our kids. We gaan ons laten inspireren door het onderwijs in verschillende landen te ervaren, nieuwe culturen te ontdekken, in verschillende omgevingen te zijn en door nieuwe mensen te ontmoeten.

We maken deze reis als gezin, in een camper en met slechts één koffer per persoon. We zijn enthousiast en kunnen niet wachten om het avontuur aan te gaan!