We thank these schools for their openness, cooperation and willingness to share their story

Schools who share their story

A. P. Møller Skolen,
Schleswig (DE)
(700 students)
website

A. P. Møller Skolen is een Deense school in Duitsland!? Een school met een prachtig vormgegeven gebouw. De school herbergt klas 7 t/m 13/14. De voertaal is Deens en belangrijke vakken zijn science, sport, talen en muziek. Ruimte, rust en intrinsiek gemotiveerde studenten typeert de school. Maar ook de docenten die ontspannen en met een lach zich door het gebouw bewegen. Wat een start van onze reis!

A. P. Møller Skolen is a Danish school in Germany!? The architecture of the building is great. The school houses a wide school (7th to 10th grade) and a secondary school (11th to 13/14th grade). The official language is Danish and important subjects are science, sports, languages and music. Space, peace and intrinsically motivated students characterizes the school. But also teachers who move relaxed through the building and with a smile on their faces. What a start of our journey!

Arrild Privatskole,
Arrild (DK)
(50 students)
website

De eerste Deense school die we aandoen is Arrild Privatskole. De school kenmerkt zich door de relatief kleine klassen, maar ook met leerkrachtwissels. Door de grootte van de school geven leerkrachten twee/drie verschillende vakken in en aan verschillende klassen. Het waarborgt hierdoor ook direct de visie die zij binnen school hebben: ‘ieder kind wordt gezien’. Leerlingen zijn open en nieuwsgierig. En Feie overwon hier misschien wel een van zijn grootste angsten!

The first Danish school we visit is Arrild Privatskole. The school is characterized by the relatively small classes, but also with the teacher who change subjects and classes. Because of the size of the school teachers give two/three different subjects. It also directly guarantees the vision of the school: ‘every child is seen’. Students are open and curious. Feie, our son, overcame perhaps one of his greatest fears!

Rejsby Europæiske Efterskole,
Rejsby (DK)

website

We bezoeken ook een efterskole, de Rejsby Europæiske Efterskole! Een efterskole is een tussenjaar voor studenten uit de 10e klas. Een fantastisch concept vanuit de ideeën van N.F.S. Grundtvig (1783–1872) en Christen Kold (1816-1870) waarbij de student een jaar in-school is. Alles onder één dak: het slapen, samen eten, het (keuze) programma volgen en “spare time“. De dag begint gezamenlijk met een lied of gesprek. Respect, vertrouwen en kennisverdieping als waarden.

We also visit an efterskole, the Rejsby Europæiske Efterskole! An efterskole is a fantastic concept for student in class 10 (15/16yo) founded after the educational ideas of N. F. S. Grundtvig (1783–1872) and Christen Kold (1816-1870) who wanted schools to impart enlightenment values rather than formal vocational training. A student is in-school for a year: sleeping, eating, following the (optional) program and “spare time”. Respect, trust and knowledge as values. 

Marieskolen,
Tønder (DK)
(168 students)
website

Marieskolen is een particuliere, traditionele basisschool in het centraal gelegen Tønder, Denemarken. Het fundament van het onderwijs ligt in de bekende Deense schooltradities, ‘standaard vakken’, maar de school staat ook open voor innovatie en nauwe samenwerking met de lokale, nationale en internationale gemeenschap. Een belangrijk fundament van de school zijn de ochtend-‘gatherings‘. Deze dat bijeenkomsten bouwen aan gevoel van community zorgen ze voor het voeden van de leermotivatie.

Marieskolen is a private, traditional primary school in central Tønder, Denmark. The foundation of its education lies in the well-known Danish school traditions, but the school is also eager to innovation and cooperate with the local, national and international community. These gatherings, which build the sense of community, provide and feed the motivation of learning.

Holluf Pile Skole,
Odense (DK)
(685 students)
website

Holluf Pile Skole is een openbare school, een zogeheten folkeskole, en bevindt zich in het zuidoostelijke deel van Odense. De school is gelegen in een wijk die veel mogelijkheden biedt voor buitenactiviteiten, omdat bossen, beken en groene gebieden er in de buurt zijn. Holluf Pile Skole is een school, waar naast de reguliere vakken aandacht is voor gezondheid, ICT en de ontwikkeling van een positieve omgeving. Hun visie is: “Met vreugde kunnen we alles doen! Zonder, we zijn verloren. ”

Holluf Pile Skole is a public school, and it is located in the south-eastern part of Odense. The school is located in a neighbourhood that gives a lot of possibilities for outdoor activities, since woods, streams and green areas are very nearby. Holluf Pile Skole is a school, with focus on health, ICT and the development of positive environment. And their vision is ”With joy, we can do everything! Without, we’re lost.” 

Copenhagen International School,
København (DK)
(>900 students)
website

De internationale school heeft als visie ‘kampioenen’ op te leiden voor een rechtvaardige, duurzame wereld. Zij stelt zich als missie het potentieel van iedere leerling te ontwikkelen door excellent -Inquiry Based- onderwijs te bieden in een motiverende leeromgeving vanuit culturele diversiteit en wederzijds respect. Ze hebben drie centrale pijlers: leren, faciliteren en community. De belangrijkste waarden zijn nieuwsgierigheid, vindingrijk, respect en verantwoordelijkheid. De school biedt de jongste leerlingen Play Based Learning en floreert in Learning Support.

The international school has a vision of ‘educating champions of a just and sustainable world’. It sets itself the mission to develop the potential of every student by offering excellent -Inquiry Based- education in a stimulating environment of cultural diversity and mutual respect. They have three central pillars: learning, build and community. The most important values are curiosity, resourcefulness, respectfulness and responsibility. For the youngest pupils of the school they offer Play Based Learning. The school also flourishes in Learning Support!

Åsedaskolan
Åseda (SWE)
Uppvidinge kommun
(440 students)
website

Åsedaskolan is een school binnen de Uppvidinge community waar zo’n 40% van de leerlingen uit het buitenland komt en vaak nog maar kort in Zweden zijn. De school heeft daarom duidelijke, specifieke waarden: aandacht, respect voor elkaar, iedereen neemt de verantwoordelijkheid voor het plezier van iedereen, doe je best en wees positief! Veiligheid is een essentieel fundament en dat vraagt een sterke pedagogische visie, van de school en betrokken leerkrachten en docenten.

Åsedaskolan is a school within the Uppviding community. A school where about 40% of the students come from foreign countries and often recently in Sweden. The school has therefor clear values: attention, respect for each other, everyone takes responsibility for everyone’s enjoyment, do your best and be positive! Safety is their essential foundation and that requires a strong pedagogical vision from the whole and teachers in particular.

Kunskapsskolan
Stockholm (SWE)
(340 students)
website

Kunskapskolan is een schoolvisie en aanpak waarbij het onderwijs is afgestemd om studenten niet alleen diepgaande en brede kennis te ontwikkelen, maar waar ook vaardigheden oefenen onderdeel is van het programma. Vaardigheden om toekomstige uitdagingen te kunnen overwinnen. Ze doen dit door een studentgerichte benadering waarbij de student centraal staat.

Kunskapskolan is a school who believe in an education where students not only develop a deep and broad knowledge of every subject but also practice skills. Skills so students will overcome future challenges. They do this by a student centered approach with the student in focus.

Herrhagsskolan
Karlstad (SWE)
(>300)
website

Het fundament van het onderwijs in Herrhagsskolan is gebouwd op vier pijler rond life-long learning skills; lezen en schrijven, rekenen en sociaal-emotioneel leren. Ook Engels is een belangrijk vak. Naast de pijler wordt de visie aangevuld met respect voor het individu waardoor iedereen gelijke kansen heeft om te ontwikkelen op basis van individuele kwaliteiten en mogelijkheden. Iedereen moet onderdeel zijn van de community. Er zijn montessoriklassen naast andere klassen en ze sluiten leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben in.

The schools vision is that all people need to learn life and life-long learning skills: reading and writing, mathematics and social skills. Also English is important within the school. Besides this their vision is that all children, adolescents and adults should have respect for every individual so everyone is given the opportunity to develop based on their own possibilities. Everyone should be a part of the community. There are montessoric classes among other classes and they include students with special needs.

Rømskog Skole
Rømskog (NO)
(53 students)
website

Rømskog Skole in Noorwegen is een zeer kleine school. Het huisvest slechts drieënvijftig leerlingen verdeeld over vier klassen. Leerlingen komen uit het dorp en aangrenzende gemeenten. Naast ‘veiligheid’ als kernwaarde is de kleine school modern, want iedereen werk digitaal.

Rømskog Skole in Norway is a very small school. It only accommodates fifty-three students spread over four classes. Students come from the village and neighboring municipalities. In addition to ‘safety’ as core value, the small school is modern because everyone works digitally.

Dalane Skule
Åmdalen (NO)
(68 students)
website

Dalane skule ligt in Åmdalen, ongeveer 10 km ten oosten van het centrum van Ørsta. Het is een school met 68 leerlingen die verdeeld zijn over 7 leerjaren. Naast de reguliere vakken en algemene vorming gaan de leerlingen veel de natuur in. De omgeving nodigt uit en biedt veel mogelijkheden voor buitenactiviteiten.

Dalane skule is located in Åmdalen, about 10 km east of the center of Ørsta. It is a school with 68 students spread over 7 years. Besides the regular subjects and general education, the students go into nature a lot. The environment invites and offers many opportunities for outdoor activities.


… (NO)
(… students)
website

We’re still looking for one school in Norway!?

– If you or your school want to share a story and want to be part of this list, please get in contact with us!

in co-creation with

Everyone around the development of our children who helped us

Bas Evers
principal – De Elzen
Bas was the first one who supported our idea and he looks forward to working together to create a project across borders.

Carin Zandbergen
Executive Board – Xpect Primair
Carin supports our educational adventure and helped us to get in contact with the councilor for education in Tilburg.

attendance officer
Tilburg
The attendance officer of Tilburg gave us permission under conditions that we are registered at a school abroad.

councilor for education
Tilburg
The councilor for education of Tilburg supports our idea and gave us some questions about the struggle and future ideas on education in Tilburg.

a big thanks to

Everyone who helped us out

Evert Minderaa
Åseda – Sweden
Evert helped us to get in contact with the principle of Åsedaskolan!

Marscha van Bemmel
Ørsta – Norway
Marscha helped us to get in contact with Dalane skule in Ørsta!

Robert Heynig & Betina Schurmann
Skaerbaek – Denmark
A big UP for Robert. He has worked his ass off for us to get a school in the south of Denmark! Bettina helped us with the translation. Together the run a hostel in a former school!

Cecilia Aronsson
Stockholm – Sweden
Cecilia is Network Director of Kunskapsskolan Education and helped us to get in contact with a KED-school in Stockholm!

Margriet Neefjes
Ånge Komen – Sweden
Margriet helped us to get in contact with Boberg Gymnasiet in Ånge!

Annette Dölle
Amsterdam – The Netherlands
Besides Annette is writing a book about education where our journey has a tiny role, she is also a supporter, mental coach and critical sidekick! Big thanks.

Nathalie Zwaneveld
Ski (Akershus) – Norway
Nathalie helped us with the translation of our letter for Norwegian schools!

Annemiek Tekstra
Breda – The Netherlands
Besides Annemiek has inspired us she is working for Kunstbalie and gave us an assignment; to connect with and keep Dutch art teachers informed about arts education in Scandinavia.

Jetty van Putten
Storfors – Sweden
Jetty helped us to get in contact with schools in Storfors, but unfortunately no result.

Annonay & Alexandra Andersson
Utrecht – The Netherlands
Besides Annonay is working for NIVOZ (education, tact and leadership) and Alexandra as a teacher, they helped us find a school in Denmark.

Geert Bors
Zutphen – The Netherlands
Geert is besides chief editor of Mensenkinderen and working for Het Kind (a platform for educational inspiration) helping us find a school in Denmark.

Marcel Fonville & Diana van Oort
Højer – Denmark
Marcel and Diana from Daler Camping helped us to get in contact with a school in Højer! We’re welcome for one day.