Tien jaar geleden (01 okt 2008), op de studiedag ‘Bouwen aan beleid: hoogbegaafdheid in het onderwijs’, hield Kamerlid Arie Slob -de huidige minister van onderwijs- een vlammende voordracht: “Graag wil ik in mijn bijdrage ingaan op de politieke kansen om van aandacht voor hoogbegaafde leerlingen een thema van zorg te maken (…) Groot risico van veronachtzamen van deze categorie leerlingen is namelijk dat ze daardoor in een negatieve spiraal komen.” Slob wees erop dat in de voorbereiding voor Passend Onderwijs bijna alleen gesproken werd over kinderen met extra zorgvragen.

Hoe dat in Scandinavië, landen waar geen onderwijssegregatie is zoals we dat in Nederland kennen, gaan scholen fundamenteel anders om met leerlingen. Wat we zagen hoe dat met hoogbegaafde kinderen ging delen we kort in het magazine Talent, in de rubriek ‘De stelling’. De stelling luist: ‘Passend onderwijs heeft aandacht voor hoogbegaafde leerlingen juist afgezwakt.’

Ons deel is hier in pdf te lezen.
Geschreven samen met Carla Desain, zelfstandig onderwijsjournalist voor Talent.

%d bloggers like this: